Reglement

Reglement Herman de Coninckprijs 2024


 1. Omschrijving 
  • De Herman de Coninckprijs 2025 is een onderscheiding die wordt toegekend aan de beste oorspronkelijk Nederlandstalige in 2024 gepubliceerde dichtbundel. Op 21 februari 2025 worden de zes genomineerde bundels bekendgemaakt. De winnende bundel wordt op 21 maart 2024 (Wereld Poëziedag) bekendgemaakt. 
   De prijs bedraagt € 7.500,-  en heeft betrekking op de poëzieproductie van 2024. 
  • Jaarlijks selecteert de jury vierenveertig gedichten die worden verzameld in De 44, de bloemlezing van de Herman de Coninckprijs, die eveneens verschijnt op 21 maart.
  • De Herman de Coninckprijs is een initiatief van Behoud de Begeerte. Literatuur Vlaanderen en Antwerpen Boekenstad ondersteunen de Herman de Coninckprijs voor Poëzie. 
 2. Criteria
  1. Onder “oorspronkelijk Nederlandstalig” wordt begrepen dat de dichtbundel initieel in het Nederlands werd geschreven en gepubliceerd. 
  2. Onder “dichtbundel” wordt begrepen:
   § 1. Een literair boek dat door de uitgever of importeur met de NUR-code 306 wordt aangemerkt. 
   § 2. Postume uitgaven of dichtbundels waarvan de dichter na publicatie is overleden, komen evenzeer in aanmerking.
   § 3. De dichtbundel kan geen verzamelbundel of bloemlezing zijn. 
  3. Alleen de hierboven beschreven dichtbundels die voor het eerst in de periode van 1 januari tot 31 december 2024 bij een reguliere in Vlaanderen of Nederland gevestigde uitgeverij verschenen zijn, komen voor bekroning in aanmerking. Bij twijfel over de precieze datum van uitgave geldt de verschijningsdatum van de dichtbundel zoals vermeld op Boekenbank.
 3. Procedure
  1. De uitgevers of importeurs melden de bundels aan het online formulier. Dit na overleg met de dichters, die hiervoor hun toestemming hebben gegeven. Behoud de Begeerte controleert de volledigheid en de accuraatheid van de titelinformatie.
  2. De uitgevers of importeurs versturen van iedere aangemelde bundel zeven exemplaren naar volgende adres:
   Herman de Coninckprijs 2025
   p/a Behoud de Begeerte Permeke 
   De Coninckplein 25-26
   2060 Antwerpen / België

   De zeven exemplaren zijn bestemd voor de juryleden (vijf), voor het archief van Behoud de Begeerte (één) en voor de publieksactie (één). Ze worden niet door Behoud de Begeerte geretourneerd. 
  3. Inzenddata:
   Maandag 27 mei 2024: gepubliceerd winter en voorjaar 2024
   Maandag 2 september 2024: gepubliceerd zomer 2024
   Maandag 4 november 2024: gepubliceerd najaar 2024
   Vrijdag 3 januari 2025: gepubliceerd winter 2024
  4. Enkel op aanvraag retourneert Behoud de Begeerte dichtbundels die niet voor de Herman de Coninckprijs voor Poëzie in aanmerking komen. 
  5. Uitgevers of importeurs verklaren zich door inzending van bundels integraal akkoord met het reglement. 
 4. Jury / Nominatie
  1. De dichtbundels worden beoordeeld door een jury. Deze bestaat uit vijf personen en wordt naar eigen inzicht samengesteld door Behoud de Begeerte. Leden van de vakjury mogen op geen enkele wijze een band hebben met de voorgelegde dichtbundels of eraan meegewerkt hebben als auteur, bewerker of illustrator.
  2. De jury nomineert zes dichtbundels die voor de Herman de Coninckprijs 2025 in aanmerking komen en die aan de criteria van dit reglement voldoen. De jury selecteert ten minste één debuutbundel. 
  3. De nominatie wordt op de geboortedatum van Herman de Coninck bekendgemaakt (21 februari 2025).
  4. De jury kiest de winnende dichtbundel bij consensus of, indien dit niet mogelijk blijkt, bij gewone meerderheid van stemmen. De jury motiveert haar beslissing in een juryverslag, dat openbaar wordt gemaakt ter gelegenheid van de prijsuitreiking. Voor het overige wordt over de beslissingen van de jury geen correspondentie gevoerd.
  5. De genomineerde dichters die niet bekroond worden maar wel op de avond van de uitreiking aanwezig zijn om hun gedichten voor te lezen, ontvangen van Behoud de Begeerte een honorarium, de laureaat niet. 
  6. § 1. De jury selecteert uit de inzendingen niet alleen zes dichtbundels maar ook een poster-gedicht en vierenveertig gedichten die als bloemlezing De 44 in een aparte uitgave zullen worden uitgegeven. 
   § 2. Zowel het postergedicht als de bloemlezing verschijnen niet eerder dan 21 maart 2025 en zullen verspreid worden via de boekhandel.
   § 3. De selectie van het postergedicht en de gedichten voor de bloemlezing De 44 worden vooraf onder embargo aan de uitgevers en importeurs bekendgemaakt. 
   § 4. Inzending impliceert toestemming voor publicatie van de geselecteerde gedichten en afstand van auteursrechten (in het kader van de Herman de Coninckprijs 2025: poster, bloemlezing, videogedicht, website en nieuwsbrieven).
   § 5. Daags na de bekendmaking van de genomineerde bundels, wordt de dichter gecontacteerd voor een audio-opname van een door de organisatie geselecteerd gedicht.