Inzenden

Op 17 april 2024 start de inzendtermijn voor de Herman de Coninckprijs 2025. 

Welke bundels komen in aanmerking?

De Herman de Coninckprijs 2025 is een onderscheiding die wordt toegekend aan de beste oorspronkelijk Nederlandstalige in 2024 gepubliceerde dichtbundel.

 1. Onder “oorspronkelijk Nederlandstalig” wordt begrepen dat de dichtbundel initieel in het Nederlands werd geschreven en gepubliceerd. 
 2. Onder “dichtbundel” wordt begrepen: 
  § 1. Een literair boek dat door de uitgever of importeur met de NUR-code 306 wordt aangemerkt. 
  § 2. Postume uitgaven of dichtbundels waarvan de dichter na publicatie is overleden, komen evenzeer in aanmerking.
  § 3. De dichtbundel kan geen verzamelbundel of bloemlezing zijn. 
 3. Alleen de hierboven beschreven dichtbundels die voor het eerst in de periode van 1 januari tot 31 december 2024 bij een reguliere in Vlaanderen of Nederland gevestigde uitgeverij verschenen zijn, komen voor bekroning in aanmerking. Bij twijfel over de precieze datum van uitgave geldt de verschijningsdatum van de dichtbundel zoals vermeld op Boekenbank.

Hoe kan u een bundel inzenden?

 1. Uitgevers of importeurs melden de bundels aan via het online formulier. Dit na overleg met de dichters, die hiervoor hun toestemming hebben gegeven. 
 2. De uitgevers of importeurs versturen vervolgens van iedere aangemelde bundel zeven exemplaren naar volgend adres:

  Herman de Coninckprijs 2024
  p/a Behoud de Begeerte Permeke 
  De Coninckplein 25-26
  2060 Antwerpen / België

  De zeven exemplaren zijn bestemd voor de juryleden (vijf), voor het archief van Behoud de Begeerte (één) en voor de publieksactie (één). Ze worden niet door Behoud de Begeerte geretourneerd. 

  Enkel op aanvraag retourneert Behoud de Begeerte dichtbundels die niet voor de Herman de Coninckprijs voor Poëzie in aanmerking komen. 
 3. Uitgevers of importeurs verklaren zich door inzending van bundels integraal akkoord met het reglement

Wanneer kan u een bundel inzenden?

Om het leeswerk voor de jury te spreiden, hanteren we vier inzenddata. Gelieve niet te wachten tot de uiterste deadline om bundels in te sturen:

 • Maandag 27 mei 2024: gepubliceerd winter en voorjaar 2024
 • Maandag 2 september 2024: gepubliceerd zomer 2024
 • Maandag 4 november 2024: gepubliceerd najaar 2024
 • Vrijdag 3 januari 2025: gepubliceerd winter 2024